Over RT Delft

Ik geef Remedial Teaching aan basisschool leerlingen. In principe gebeurt dit op hun eigen school. Er is veel mogelijk, denk aan extra hulp bij lezen, spelling, rekenen en Engels. Ik sta geregistreerd bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT).

 

 

Wat is Remedial Teaching?

Remedial Teaching is extra begeleiding aan kinderen die extra hulp kunnen gebruiken bij het leren. Remedial Teaching gaat uit van het huidige niveau van het kind, om vervolgens begeleiding op maat te geven. Hierbij wordt meestal een andere manier van werken gebruikt dan op school. Het doel hiervan is dat het niveau van het kind verbetert. Bijles is iets anders. Bijles is namelijk het herhalen van al eerder (op school) aangeboden lesstof. Hierbij staat niet het kind, maar de lesstof centraal. Met bijles wordt vaak gewerkt met de boeken van school.

 

Banner