Heeft uw kind extra hulp nodig?

Dan is Remedial Teaching misschien passend. Dit is een gespecialiseerde vorm van begeleiding op het gebied van rekenen, lezen of spelling waarbij individuele leerdoelen het uitgangspunt vormen. De begeleiding vindt plaats op de school van het kind. Ouders, leerkrachten en intern begeleiders kunnen kinderen aanmelden op voorwaarde dat er een ruimte beschikbaar is op school waar ik kan zitten werken met de leerling.

Rekenen

Wij bieden hulp aan kinderen van groep 3 t/m 8 die moeite hebben met rekenen.

Lezen

Kinderen die moeite hebben met technisch of begrijpend lezen kunnen bij ons terecht voor extra hulp.

Spelling

Bij RT Delft is het mogelijk om extra te oefenen met spelling. We gaan aan de slag met wat de leerling moeilijk vindt.

Meer weten?

Neem contact op! Info@rtdelft.nl